O Apogej Tech

Ukvarjamo se s tehnično opremo stavb in rešitvami na področju informacijskih tehnologij, pametnega upravljanja stavb

BACS Building automation and control systems – sistemi za avtomatizacijo in nadzor stavbnih sistemov
BAS Building automation system .- sistemi za avtomatizacijo zgradb
BMS Building management system – sistemih za upravljanje z zgradbami
CNS Centralni nadzorni sistem
EMS Energy management system – upravljanje rabe z energijo

Tehnična oprema stavb

Videonadzor – Dahua, Hikvision, AXIS, Geutebrück

Alarmni sistemi – Hikvision, DSC

Protipožarna zaščita – Siemens,

Avtomatizacija stavb – HVAC,

SCANERGO

SCANERGO Optimal paket je optimalna rešitev za:
– obvladovanje porabe in stroškov energije v procesih.
– spremljanje, analiziranje in napovedovanje porabe energije v stavbah in
tehnoloških procesih (časovno, po tehnoloških skupinah, po delovnih nalogah,
…).
– smiselne primerjave, napredno alarmiranje, standardne in poljubne kazalce
učinkovitosti in ostala analitična orodja za najboljši rezultat.
– avtomatski ali ročni zajem veličin, ki vplivajo na porabo energije (izdelane
količine, površine, temperature, ipd.).
– enostaven dostop do vseh ključnih informacij preko spletnega uporabniškega
vmesnika, ki je dostopen tudi preko mobilnih naprav ali tablic.